Los Angeles-i kiállításon a magyar fotós képei

2015-06-27

Mától látható a Los Angeles-i On The Ground Floor Gallery-ben Mészáros László Roots (Gyökerek) című fotókiállítása.

Mától látható a Los Angeles-i On The Ground Floor Gallery-ben Mészáros László Roots (Gyökerek) című fotókiállítása. A képek egy Pakisztánban tett kultúrantropológiai expedíció során születtek. Az utazásról és a munkájáról maga a művész mesélt.
 
Jellemzően művészi és reklámfotográfiával foglalkozol. Ez volt az első eset, hogy kutatáson vettél részt?

Korábban már volt – mondjuk úgy – tudományos fotográfiai munkám Egyiptomban. Karnakban az ELTE egyiptológia tanszékének ásatásán az egyetem felkérésére két alkalommal is műszaki kamerával fotó dokumentációkat készítettem a halotti templom falfestményeiről. Évekkel később Haraszti Anna felkérésére részt vettem egy három hónapos akcióantropológiai expedíción Nyugat-Pakisztán északi határán, Chitral város közelében a hegyekben. A cél a Kalash törzs múltjának, történelmének, vallásának, nyelvének, egyszóval kultúrájának feltérképezése volt.

Mit takar az akcióantropológia fogalma? Mi volt a dolgotok?

A Kalash törzs egy, Pakisztán többi részétől évszázadokig elzárt, alig néhány ezer lelket számláló népcsoport önálló identitással. Saját vallásuk, nyelvük, népviseletük, szokásaik, vezetőik vannak. A modern korral, az utak kiépülésével megnyílt a lehetőség a be- és kiáramlásra. Ezáltal az elszigeteltség megszűnt. Ennek következtében rohamos és drasztikus változások történtek. Fogalmazhatnánk úgy, hogy egy muszlim tengerben volt egy csepp burokban élő, mindentől elkülönülő közösség. A közösség megmaradása, kultúrájának fennmaradása bizonytalanná vált.

Az akcióantropológia esetünkben abban állt, hogy az addig szájhagyomány útján terjedő mondákat, regéket gyűjtés útján rögzítsük. Ide tartozott hagyományaik, népviseletük, ünnepeik, tradícióik, mindennapjaik képi megörökítése is. Nem csak mi próbálkoztunk a Kalash törzs kultúrájának átörökítésével. Tudok olyan akcióantropológiai expedícióról, ami a Kalash nyelv megőrzését célozta, mivel a törzsben eddig nem volt írásbeliség. Létrehozták a Kalash abc-t a nyelv és történeti emlékek megőrzésére.

Miért ebből az anyagból állít ki képeket az On The Ground Floor galéria? Hogy válogatták be a munkáidat?

Nyílt pályázatra küldtem be képeket. A Roots, vagyis Gyökerek kiállítás felhívása arról szólt, hogy olyan művészeti alkotásokat várnak, amelyek valaminek a születését, kezdetét örökítik meg. Mivel a Kalash nép életének szemmel látható, gyökeres megváltozását dokumentáltam, arra gondoltam, hogy ezek a képek tökéletesen megfelelnek a felhívásnak. A beküldött képeken egyszerre látszik a múlt, a jelen és a jövő. Eltűnnek a szokások, hagyományok, a tradicionális viseletek és új célok és új jövő körvonalazódik. A megjelenő muszlim kultúra és vallás hatására a népcsoport beolvadásának előszele érződik a képeken. Például ha egy Kalash nő férjhez megy egy muszlim férfihoz, akkor köteles átvenni annak vallását, ezáltal elhagyni saját identitását. A fogyasztói társadalom megjelenésével átalakul értékrendjük és jövőképük, ezáltal megszületik az új Kalash.
A kiállításon kívül találkozhatunk a törzsről készült képeiddel?
Rengeteg élmény ért. Ezeket naponta feljegyeztem az útinaplómba. Terveim között szerepel ezekből a történetekből és az ott készült analóg képekből megjelentetni egy albumot. Remélem, a tervem belátható időn belül megvalósul.

Mesélj a Kalash hagyományokról!

Az ő szerencsétlenségükre tanúi voltunk néhány tradicionális temetésnek, amelyek elég sajátságosak. Például egy férfi halála esetén a levegőbe lövöldöznek és tiszteletére legalább kétszáz kecskét levágnak. Az egész közösséget meghívják egy hatalmas lakomára. Ilyenkor a belsőségeket fogyasztják, mert a füstöléssel tartósítható állati részeket elteszik télre, amikor szinte semmilyen élelemhez nem jutnak. Részt vettünk az ünnepeiken is. Három hónap alatt nagyon sok ünnepüket dokumentáltam. Volt sajtünnep, amikor a hegyi legelőkön legeltető pásztorok a nyáron elkészített sajtot lehozzák egy szent helyre, ahova nők nem léphetnek be. Itt a családok méretéhez és igényeihez mérten, igazságosan elosztják a sajtot. A falu fő emberének a tisztje a sajt elosztása. A magántulajdon egyébként nem játszik nagy szerepet az életükben. Ebből mi, akik idegenként odacsöppentünk, nagyon sokat tanultunk. Például, hogy a társadalmi igazságosság és egyenlőség létezik és működhet.

A kiállításra Los Angelesben, az On The Ground Floor galériában kerül sor június 27. és július 25. között.
 
Szerző: Mesterházy Fruzsina
 

KEYWORDS Los Angeles, kiállítás, Mészáros László, roots, gyökerek, fotó, fénykép, galéria, On The Ground Floor Gallery,